NIS Kreativni kamp

U skladu sa svojim aktivnostima u domenima održivog razvoja i podrške nauci, mladima, lokalnoj i kreativnoj zajednici, kompanija NIS A.D - već godinama najuspešnija kompanija u Srbiji i regonalni lider kada su u pitanju principi održivog razvoja i socijalne odgovornosti - organizuje prvi NIS Kreativni kamp koji će od 18. do 20. septembra biti održan na imanju Mokrin House, u selu Mokrin nadomak Kikinde. NIS Kreativni kamp predstavlja jednistveni model saradnje kompanije i kreativne zajednice u cilju promišljanja rešenja za bolju budućnost, kroz afirmaciju vrednosti kao što su inovacija, efikasnost i održivost koje se promovišu i primenjuju kroz NIS-ov strateški program održivog razvoja.
 

U saradnji sa Dizajn inkubatorom Nova Iskra, koncipiran je poseban mentorski program u kome će priliku da učestvuju imati 12 mladih dizajnera i kreativaca iz Srbije, izabranih iz Creative Hub mreže Nove Iskre. Tokom tri dana, na višenamenskom imanju Mokrin House odvijaće se intenzivan multidisciplinarni proces u kome će mladi autori sarađivati sa vodećim kreativnim direktorima iz polja dizajna i tehnoloških inovacija, i biti u prilici da eksperimentišu sa idejama koje mogu doprineti uštedi resursa i energetskoj efikasnosti u svakodnevnom životu.

 

Kroz saradnju istaknute kompanije i kreativne zajednice, stvoren je novi format podrške za mlade talente i profesionalce iz domena inovacija i kreativnosti, koji će u okviru Mokrin House-a individualno i timski raditi u svojevrsnoj “laboratoriji inovacija i dizajna” sa ciljem pronalaženja novih koncepata za zajedničku održiviju budućnost. Pozvani učesnici programa su mladi, neafirimisani autori koji dolaze iz domena industrijskog dizajna, razvoja proizvoda i arhitekture, a 12 inovacija za održivu budućnost razvijaće uz pomoć istaknutih gostujućih mentora – Miha Klinar, partner i kreativni direktor nagrađivanog studija Gigo Design (www.gigodesign.com) iz Ljubljane specijalizovanog za polje industrijskog dizajna biće mentor za dizajnerski aspekt, dok će Miloš Milisavljević, osnivač kompanije Strawberry energy (www.senergy.rs) i autor projekta Strawberry Energy pružati stručne konsultacije sa tehnološke strane. 

 

Kroz program Kreativnog kampa, NIS i Nova Iskra nastoje da afirmišu ulogu kreativnih inovacija u rešavanju važnih društvenih problema, kao i da afirmišu i motivišu talentovane kreativce da se posvete razvoju “problem-solving” koncepata kroz proces dizajna. Izabrani učesnici Kreativnog kampa, proces rada i kao i rezultirajući projekti i koncepti biće predstavljeni javnosti tokom oktobra, kao i kroz više specijalnih prezentacija do kraja godine.

 


www.nis.rs