Šta je Nova Iskra?

Šta je Nova Iskra?

Šta je Nova Iskra?

Nakon više od dve i po godine priprema, dizajn inkubator NOVA ISKRA je 6. decembra 2012. godine zvanično otvorio vrata svog multifunkcionalnog radnog prostra površine 350 m2 u centru Beograda.

Grupa menadžerai preduzetnika u kulturi sa raznolikim, decenijskim iskustvom u lokalnim, regionalnim i međunarodnim projektima razvila je jedinstvenu platformu koja integriše tri glavna nivoa aktivnosti - pionirsku COWORKING inicijativu u regionu Jugoistočne Evrope; INOVACIONU PLATFORMU koja obuhvata edukativne programe i lokalne i međunarodne projekte iz polja kreativnosti, inovacija i društveno odgovornog dizajna; i konačno, usluge i trening programe iz domena KREATIVNOG POSLOVANJA, koji su namenjeni savremenim kompanijama i klijentima, dizajnerima i preduzetnicima.

Naš COWORKING segment podržava mlade profesionalce iz različitih sfera dizajna pružajući im na korišćenje jedinstven, kompletno opremljeni radni prostor za do 20 članova, po izuzetno povoljnim uslovima. Za više informacija o uslovima i prostornim resursima, molimo vas da posetite coworking stranicu.

Kroz INOVACIONU PLATFORMU promišljamo, iniciramo, razvijamo, dizajniramo i realizujemo različite angažovane, edukativne i programe društvenog razvoja. Obrazujemo, obučavamo i povezujemo socijalna preduzeća sa kreaticima kako bi ostvarili njihove pune potencijale. Nudimo inovativna rešenja namenjena javnim institucijama, društvenim akterima, ali i tržišno orijentisanim kompanijama.  

Kroz fokusiranje na domen KREATIVNOG POSLOVANJA težimo ka ostvarenju uslova za kvalitetne i uspešne saradnje između kreativnih profesionalaca i kompanija, uz medijaciju iskusnog tima Nove Iskre. Bilo da govorimo o jednom proizvodu ili redizajnu pakovanja, ili o stratreškom razvoju čitave kompanije, servisa ili brenda, Nova Iskra je spremna da uloži svoje pune kapacitete.