Naši članovi

Naši članovi

Naši članovi
Nova iskra radi i sarađuje sa velikim brojem privatnih i javnih institucija, kao i sa stalno-rastućom mrežom od preko 250 kreativnih pojedinaca iz regiona Jugoistočne Evrope. Svi naši saradnici deo su jedne od naše tri različite mreže članstva:

DESIGNERS LAB

Designers lab je naša najuža i najbliža mreža saradnika. Do 20 dizajnera različitih profila, koje biramo svakog decembra na osnovu otvorenog konkursa, dobijaju priliku da koriste pogodnosti radnog prostora Nove Iskre na bazi mesečne članarine, i da taj prostor dele sa menadžmentom Nove Iskre. Designers Lab je namenjen podršci mladih kreativaca koji su na početku svojih karijera i imaju potrebu za profesionalnim radnim prostorom, razmenom iskustava i susretima sa potencijalnim klijentima i predstavnicima industrije.

CREATIVE HUB

Creative hub je naša najšira i najvrednija zajednica od preko 250 kreativnih profesionalaca iz širokog polja disciplina - od web dizajna ili programiranja, preko dizajna proizvoda i usluga sve do uređenja enterijera, arhitekture, vizuelnih komunikacija, brendinga, dizajna pakovanja ili razvoja interaktivnog sadržaja. Istovremeno okuplja arhitektonske i dizajn studije i druge profesionalce koji daju doprinos našim programima kao predavači, spoljni saradnici ili učesnici.

INDUSTRY HUB

Industry hub okuplja mala i srednja preduzeća aktivna u domenima biznisa i proizvodnje. U saradnji sa članovima, organizujemo trening programe, studijske posete za dizajnere i profesionalne razmene, istovremeno ističući ulogu i značaj dizajna i kreativnosti u razvoju, proizvodnji, marketingu i prodaji proizvoda i usluga. Na ovaj način, želimo da pomognemo lokalnim kompanijama da izgrade svoj put ka međunarodnim tržištima.