Nova Iskra

Nova Iskra

Nova Iskra
Nova iskra je jedinstveno mesto susreta vodećih kreativnih profesionalaca, i kompanija otvorenih ka inovativnim pristupima poslovanju i razvoju proizvoda.

Šta radimo


Mi upravljamo dizajnom i primenjujemo inovacije u cilju ostvarenja novih vrednosti u sferama kreativnog poslovanja, edukacije, društvenog razvoja i jačanja lokalnih zajednica.

Kako radimo


Naša svestrana platforma koristi proces dizajna kao polazište za razvoj ideja, projekata i usluga koje rešavaju probleme, a razvijaju ih jedinstveni, transdisciplinrani timovi sačinjeni od vodećih stručnjaka, profesionalaca i kreativaca.

Zašto radimo


Koristimo progresivne ideje i iskustva iz kreativnog domena kao sredstvo za jačanje, unapređenje i razvoj malih i srednjih preduzeća, javnog sektora i društva u celini. Odlučni smo u svojoj misiji da afirmišemo mlade talente, i da im pružimo priliku da budu vodeći akteri promena i lokalnog ekonomskog rasta, zajedno sa kompanijama, preduzetnicima i liderima koji dele naše vrednosti.