Д.Л.Т

Vizuelni i street umetnik, arhitekta i fotograf iz Beograda. Član je brojnih fotografskih i grafiti kolektiva.

Njegovi radovi su izlagani na brojnim grupnim izložbama u Beogradu, regionu i Evropi, ali najveći broj radova nalazi se širom Beograda i mnogih drugih gradova.
Njegovi urbane ilustracije i grafiti predstavljaju svojevrsni umetnički i filozofski komentar na razne aktuelne društvene teme.