Filip Popović

Filip Popović je grafički dizajner čija se interesovanja kreću u domenima tipografije, animacije, ambalaže, kaligrafije, vizuelne komunikacije i grafike. Rođen je u Požarevcu 1988. godine, a završio je Srednju školu za dizajn u Beogradu, odsek ambalaža. Školovanje nastavlja na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, atelje za grafički dizajn. 2012. godine završio je master studije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Tokom poslednjih godina učestvovao je u nekoliko grupnih, ali i samostalnih izložbi.