Monika Lang

Rođena 1978. godine u Somboru. Diplomirala na katedri Grafike knjige Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu. Radi kao freelance ilustrator i grafički dizajner, uglavnom na projektima iz oblasti kulture. Suosnivač i član dizajnerske grupe “Turbosutra” nastale 2006. godine. Od 2012. radi kao docent na odseku za grafički dizajn Fakulteta za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta.