TeYosh

Iza imena TeYosh stoje Teodora Stojković i Sofija Stanković. Teodora je diplomirala grafički dizajn i vizuelne komunikacije na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend, dok je Sofija stekla diplomu iz animacije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. 2015. godine stekle su diplomu sa dvogodišnjeg master programa na Sandberg Institutu (Gerrit Rietveld Academie) u Amsterdamu. Učestvovale su na brojnim grupnim izložbama u zemji i inostranstvu, kao što su Mikser Festival, Prague Quadrennial, Somewhere Between Cat and Ruin, Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik, Dan D, Planet Hype -  MOTI museum, dok su im mnogi radovi publikovani u domaćim i stranim magazinima i knjigama.
 
U januaru 2015. godine realizovale su samostalnu izložbu u Beogradu gde su predstavile svoj diplomski projekat Dictionary of Online Behaviour. Projekat je izazvao veliku medijsku pažnju i odmah nakon diplomske izložbe pozvane su da ga prikažu u MOTI muzeju u holandskom gradu Bredi, u okviru izložbe Planet Hype. Žive i rade u Amsterdamu.