Valentina Brković

Valentina Brković je grafička dizajnerka i ilustratorka, rođena 1991. godine u Beogradu. Nakon završene rednje Škole za Dizajn, smer grafički dizajn, diplomirala je 2013. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti, na odseku Grafika i knjiga. Stažirala je u švajcarskom studiju Zimoun i NUA Treći Beograd. Valentina je zainteresovana za rad na projektima iz oblasti kulture, dizajniranje izložbenih prostora, print dizajn i ilustraciju. Izlagala je svoje multimedijalne radove, crteže i fotografije na nekoliko grupnih izložbi.