Vukašin Vukobratović

Rođen 1985. godine u Beogradu. Diplomirao na Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu na odseku Unutrašnja arhitektura i dizajn nameštaja. Završio je srednju Školu za dizajn, odsek Industrijski dizajn.

 

Bavi se: dizajnom proizvoda, ndustrijskim dizajnom, unutrašnjom arhitekturom, dizajnom nameštaja, urbanim dizajnom, arhitekturom, grafičkim dizajnom.

 

Izložbe, projekti i nagrade: Vienna design week sa pobedničkim projektom Young Balkan Designers konkursa / Skopje design week sa pobedničkim projektom Young Balkan Designers konkursa / “DAN D” u Zagrebu sa pobedničkim projektom Young Balkan Designers konkursa / Sofia design week sa pobedničkim projektom Young Balkan Designers konkursa / MIKSER DESIGN EXPO sa pobedničkim projektom Young Balkan Designers konkursa /Salone Satellite Award u Milanu / Salone Satellite u Milanu sa pobedničkim projektom Young Balkan Designers konkursa / O3one galerija Beograd sa pobedničkim projektom Young Balkan Designers konkursa / Dom omladine , Bloodesign KC- grad , Bloodesign / SIMPO kućna izložba / “DAN D” Zagreb kao član Disarta grupe / “GHOST PROJECT” MIKSER DESIGN EXPO u Beogradu sa projektom “NATURE HYBRID” / “GHOST PROJECT” MIKSER DESIGN EXPO u Beogradu kao član FPU / White Workshop Italijanski kulturni centar u Beogradu /KARE design - Super Smart Everyday Object - Prva nagrada / Young Balkan Designers - Prva nagrada / Potpisao ugovor sa SIMPO fabrikom nameštaja za serijsku proizvodnju projekta “NATURE HYBRID”. “Dallas” kompanija - Druga nagrada / Izabran od strane Skupštine grada Beograda i Mikser organizacije za projektovanje jednog od deset specijalno dizajniranih javnih solarnih punjača mobilnih telefona “Strawberry tree”