Designer in Residence – Jenny Nordberg

Tokom decembra, treći gost programa Designer in Residence (u okviru šire platforme Create in Residence) stigao je u Dizajn inkubator Nova Iskra, gde će tokom mesec dana raditi na svojim projektima i upoznati specifičnosti lokalne dizajn scene i kulture. U pitanju je industrijski dizajner Jenny Nordberg, koja je najviše aktivna na projektima koji se bave pitanjima konzumerizma i proizvodnje. U okviru programa obezbeđeni su svi troškovi boravka kao i stipendija i stručna podrška organizacija-domaćina. Projekat je podržan od strane Švedskog instituta i realizovan u kolaboraciji sa nekoliko partnera iz Švedske.

 

Jenny Nordberg je industrijska dizajnerka koja živi i radi u Malmeu. Njen rad je istraživačke prirode, ispituje granice dizajnerskog procesa, čiji rezultati variraju od eksperimentalnih i konceptualnih do komercijalnih projekata. Jenny radi u različitim domenima primenjene umetnosti, uključujući konceptualni dizajn, dizajn proizvoda kao i eksperimentalni dizajn, generisanje ideja i strateški razvoj. U svom radu često ispituje načine na koji ručni rad, zanati i industrijska i masovna proizvodnja mogu da se uvežu.

 


Jedan od glavnih ciljeva Jenny Nordberg kao dizajnera je da pokuša da proširi i nadogradi samu ulogu dizajnera. Njen rad podrazumeva lične projekte koji su često eksperimentalni, istraživački i zanatski orijentisani, predavanja koja drži na različitim dizajn i arhitektonskim školama, kao i projekte koje radi za klijente, koji su najčešće u domenu strateškog razvoja ili u domenu održivog, proizvodnog i potrošačkog dizajna. Jenny je takođe jedna od četiri partnera u Mines Above Ground, reciklažnoj kompaniji sa fokusom na benefite tokova cikličnih materijala. U periodu 2013-2014 vodila je jednogodišnji projekat Center of Commerce (COC). Sarađivala je sa Acne Jr, Art Lab Gnesta, Form/Design Center, Yalla Trappan, IASPIS, H+ the city of Helsingborg, Lund University Architect Shool, Linnéaus University Design Programme, Malmö City Planning Office, ISU the city of Malmö / Malmö University, White Architects, Lund University Industrial Design Programme i drugim partnerima i klijentima.

 

Jenny Nordberg je poslednja od troje gostujućih dizajnera iz Švedske. U prethodnim mesecima Nova Iskra je ugostila već dva dizajnera pre Jenny, Pontus Johansson-a u oktobru i  Sophia Litlhell u novembru. 

 

Create in Residence je platforma kroz koju će sam format rezidencija biti stavljen u novi kontekst putem razvijanja novog modela saradnje koji može biti primenjen i u drugim kreativnim granama i geografskim oblastima. Designers in Residence program je deo pilot projekta ove platforme koji se realizuje tokom 2014. godine.

 

http://jennynordberg.se