Memorandum o saradnji sa Centrom za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju – SCEN

Nova Iskra sa zadovoljstvom najavljuje buduću saradnju i sa Centrom za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju – Scen pri Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, koja je ozvaničena upravo potpisanim memorandumom o saradnji.

 

SCEN - Centar za scenski dizajn, arhitekturu i tehnologiju, kao organizaciona jedinica u okviru tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, je nacionalni ogranak OISTAT-a u Srbiji. Scen je formiran kao centar koji svojim naučnim, umetničkim i strukovnim projektima iz oblasti scenskog dizajna, pozorišne arhitekture i tehnologije, kao i pozorišta u najširem smislu te reči, želi da doprinese unapređenju ovih oblasti u Srbiji.

 

Članstvo u OISTAT-u, ali i saradnja sa mnogim drugim međunarodnim mrežama, organizacijama i pojedincima način su na koji Scen doprinosi procesu permanentnog obrazovanja, ali i da podstakne međunarodnu razmenu ideja, projekata i profesionalaca iz oblasti scenskog dizajna, pozorišne arhitekture i tehnologije.

 

Upravo u tom domenu će se odvijati i saradnja edukativne platforme Nove Iskre i Scen-a, sa posebnim fokusom na zajedničkom razvoju formalnih i neformalnih edukativnih programa –kurseva, letnjih škola ili studijskih programa. Ovi programi će odlikovati transdisciplinaran pristup i međunarodn karakter, aktuelnost i kombinacija teoretskog i praktičnog rada na projektima koji će uključivati brojne druge eksperte, naučne, profesionalne i umetničke institucije iz zemlje i inostranstva.

 

Prve zajedničke projekte dve organizacije će predstaviti tokom jeseni 2016. godine.

 

www.scen.uns.ac.rs