Nova Iskra i BFC green Show Room

Na krovnoj terasi Nove Iskre 18. septembra održana je promocija BFC green Show Room-a.

 

Beogradski festival cveća i Nova iskra pokrenuli su projekat Show Room-a uz podršku Donkafė. Koncept Show Room-a kreiran je da ponudi inovativna, fleksibilna i zelena rešenja za uređenje eksterijera i enterijera u poslovnim, javnim i privatnim prostorima.

 

Na krovu Nove Iskre uz druženje i koktel prikazane su inovativne, ekološke i ekonomične ideje za biljne mobilijare za uređenja otvorenih i poluotvorenih prostora.

 

Ideja mobilijara kreiranog za BFC Show Room je ozelenjavanje, oživljavanje i inovativna upotreba terasa, ravnih krovova, urbanih ćoškova i unutrašnjih dvorišta. Cilj nam je da u poslovnim objektima, kao i svim javnim prostorima, pomoću ovakvih predmeta stvorimo prijatniju atmosferu u kojoj borave produktivniji i zadovoljniji ljudi i da, povrh svega, ulepšamo i oplemenimo ambijent.

 

Konceptualna selekcija biljnog materijala korišćenog za mobilijar Show Room-a dolazi iz rasadnih kuća “Pistioia Piante” i “Gras garden”.

 

Show Room će biti promovisan na 4. Beogradskom festivalu cveća od 20. do 22. septembra u parku Manjež. Posle Festivala Show Room se seli u Novu iskru.

 

Pilot projekta BFC Show Room-a pomogla je Donkafė.