NOVA ISKRA I IKEA objavili početak strateškog partnerstva

Dizajn Inkubator NOVA ISKRA i švedska kompanija IKEA, potpisali su ugovor o strateškoj saradnji. NOVA ISKRA i IKEA dogovorile su saradnju u okviru svakog NI programa: DESIGNERS LAB, CREATIVE HUB i INDUSTRY HUB. 

 

U okviru DESIGNERS LAB-a, saradnja podrazumeva opremanje radnog prostora NI i tri IKEA zone u okviru workspace-a NOVE ISKRE: meet, learn i kuhinja koje će u potpunosti biti opremljene IKEA nameštajem.

 

U okviru CREATIVE HUB-a partnerstvo će podrazumevati program saradnje sa IKEA OF SWEDEN, u okviru koje će se realizovati programi dodatne edukacije (IKEA EDU) i studijskih poseta proizvodnim pogonima IKEA kompanije (IKEA LAB), sa mogućnošću da rezultati rada domaćih dizajnera postanu i deo proizvodne ponude kompanije IKEA. Forme saradnje mogu obuhvatati gostovanje stručnjaka Ikea of Sweden u okviru edukativnog programa NI kroz radionice i seminare, javna predavanja vodećih ljudi kompanije IKEA u Beogradu, u organizaciji i uz podršku NI, organizovanje studijskih poseta centru za inovacije kompanije IKEA u Švedskoj za najbolje mlade dizajnere, konsalting na nivou razvoja platforme NI, upoznavanje sa proizvodnim procesima kroz predavanja i studijske posete, interni konkursi u okviru CREATIVE HUB u cilju razvoja novih koncepata IKEA proizvoda i još mnogo toga.

 

Partnerstvo u okviru INDUSTRY HUB-a odnosiće se pre svega na upoznavanje domaćih kompanija sa poslovnim vrednostima, standardima poslovanja i proizvodnje, kao i estetskim i funkcionalnim kriterijumima koje su kompaniju IKEA dovele do vodeće pozicije na svetskom tržištu. Saradnje NOVA ISKRE i kompanije IKEA u okviru INDUSTRY HUB-a odvijaće se u okviru tri programa: Promocija Ikea vrednosti uključujući i društveno odgovorno poslovanje, Poslovni partneri u Srbiji i Edukativni Program.

 

Pored toga, IKEA i NI planiraju saradnju u formi tematskih konkursa otvorenih za članove NI, a koje će IKEA podržavati ili koji će biti najdirektnije vezani za prozivode kompanije, ili razvoj novih proizvodnih linija. Takođe, u planu je i program SERBIA CHALLENGE u okviru koga će putem konkursa ili izborom konkretnih autora biti dizajniran novi proizvod kompanije IKEA, proizvod sa "geografskim poreklom" odnosno nešto što je specifično za sredinu u kojoj nastaje i za koju se proizvodi. Ovi proizvodi bili bi dizajnirani od strane srpskih dizajnera, i proizvedeni u srpskim kompanijama i svojom estetikom i načinom izrade jasno bi ukazivali na poreklo predmeta.