Nova Iskra na Dizajn seminaru u Petnici

Nova Iskra učestvuje na ovogodišnjem zimskom Dizajn seminaru koji se održava u Naučno istraživačkoj stanici Petnica sa predavanjem o specifičnosti procesa rada Nove Iskre i o dizajn menadžmentu.

 

Istraživačka stanica Petnica (ISP) je samostalna i nezavisna organizacija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Aktivnosti istraživačke stanice su najvećim delom usmerene na mlade – na učenike i studente - kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije. Programi u Petnici obuhvataju širok spektar oblasti i disciplina u okviru prirodnih, društvenih i tehničkih nauka.

 

Svake godine Istraživačka stanica Petnica organizuje veliki broj različitih programa u obliku kurseva, seminara, naučnih kampova i radionica i na kojima kao predavači gostuju iskusni naučni radnici i istraživači iz velikog broja naučnih instituta i fakulteta sa kojima ISP sarađuje. Od 2011. godine uvedena je nova oblast rada – dizajn, u okviru koje se prepliću nauka, tehnologija i umetnost. 

 

Dizajn seminar se održava u letnjem i zimskom semestru koji vodi renominarni grafički dizajner Borut Vild zajedno sa industrijskom dizajnerkom Vesnom Pejović i grafičkom dizajnerkom Isidorom Nikolić. Pored njih, predavanja u okviru zimskog Dizajn seminaru će takodje održati članovi Nova Iskra Creative Hub-a – arhitektonski studio Autori i arhitekta Irena Kilibarda.

 

Predavanje koje će predstaviti rad Nove Iskre će održati programski menadžer Relja Bobić, u okviru kojeg će se osvrnuti na dosadašnji rad dizajn inkubatora sa posebnim fokusom na procese rada sa kreativcima i dizajnerima, kao i partnerima i klijentima. Deo predavanja će biti posvećen dizajn menadžmentu kao disciplini koja se koristi za upravljanje projektima sa ciljem razvijanja kreativnih strategija i mehanizama.

 

Predavanje će biti održano u Naučno istraživačkoj stanici Petnica u okviru Dizajn seminara u petak, 27. februara. 

 

www.petnica.rs