Otvoren konkurs za drugi ciklus NELT edukativnog programa

Kompanija NELT objavila je konkurs za učešće u drugom ciklusu jednogodišnjeg edukativnog programa namenjenom studentima, koji će biti realizovan u saradnji sa Novom Iskrom i Galerijom 12 HUB.

 

U okviru programa, 20 izabranih studenata imaće priliku da razvijaju praktične veštine iz domena kreativnosti i preduzetništva, kao i da uče od istaknutih predavača iz Srbije, regiona i Evrope, ekspertima iz različitih oblasti – od ekonomije i preduzetništva, preko kritičke teorije i kulturnog menadžmenta do dramskih umetnosti, dizajna i novih tehnologija.

 

Program se realizuje kroz saradnju sa sedam fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti (Elektrotehničkog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta dramskih umetnosti, Fakulteta likovnih umetnosti, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka i Fakulteta primenjenih umetnosti) a za učešće se mogu prijaviti i studenti svih drugih srodnih privatnih i državnih fakulteta sa teritorije Srbije koji su stariji od 19 godina.

 

Cilj je da učesnici kroz timski rad steknu praktične veštine iz domena dizajna i novih medija, kao i da se inspirišu i osnaže u težnjama da svoje ideje pretvore u realne projekte, čiji dalji razvoj kompanija NELT može potencijalno podržati. U tom smislu, učesnicima će biti na raspolaganju redovne mentorske konsultacije sa predavačima iz programa i predstavnicima NELT-a.

 

Konkurs je otvoren do 10. aprila 2016. godine.

 

Biće razmatrane samo potpune konkursne prijave. Svi učesnici konkursa biće obavešteni o rezultatima prvog izbornog kruga najkasnije do 15. aprila 2016. godine. Intervjui sa kandidatima koji su ušli u uži izbor biće obavljeni u period od 18 do. 20. aprila 2016. godine u prostorijama Nove Iskre, nakon čega će biti objavljena lista izabranih polaznika NELT edukativnog programa za ovu godinu.

 

O finalnom izboru učesnika odlučivaće Programski savet u sastavu Milica Pekić (Galerija 12 HUB), Branislava Stefanović (Fakultet Dramskih umetnosti), Nana Radenković, Relja Bobić (Nova Iskra) i Marko Milanković (NELT), zajedno sa jednim od učesnika prošlogodišnjeg programa. 21. aprila će biti objavljena lista od najviše 20 kandidata koji će biti polaznici novog ciklusa NELT edukativnog programa u 2016. godini. Program je besplatan za sve učesnike, a zvanično će početi prvim susretom učesnika 27. aprila, i prvom radionicom sa dramaturškinjom Katarinom Pejović (Bacači sjenki) početkom maja.

 

Nakon završenog ciklusa radionica i predavanja koji će trajati do marta 2017. godine, biće upriličena završna prezentacija programa i radova polaznika kojima će biti dodeljene diplome kao svedočanstvo o uspešno završenom NELT edukativnom programu u 2016. godini. Polaznicima koji tokom programa razviju najkvalitetnije projektne ideje u formi razvijenog projektnog predloga i jasnog plana za implementaciju biće omogućena podrška za pokretanje projekta.

 

Nelt Co vodeća je kompanija u Srbiji na polju distribucije robe široke potrošnje i farmaceutskih proizvoda, logističkih usluga i marketinga. Nelt Co deo je organizacionog sistema Nelt Grupa koji povezuje 12 kompanija na tržištima Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, kao i u državama podsaharske Afrike - Angoli, Zambiji i Mozambiku, sa oko 3.800 zaposlenih. Neltov program društvene odgovornosti je usmeren ka mladim, talentovanim ljudima čiji su kreativan duh, pozitivan stav i želja za usavršavanjem u vezi sa osnovnim vrednostima kompanije. Organizovanjem specijalizovanih programa za talentovane đake, učenike i studente pomaže se onima koji će u budućnosti biti nosioci napretka.

 

www.nelt.rs

www.novaiskra.com

www.g12hub.com