Prvi Webinar Nove Iskre - Razvoj publike

Nakon uspešno završenog kursa Razvoj publike, namenjen predstavnicima insitucija i organizacija u kulturi, Nova Iskra predstavlja webinar koji je nastao tokom kursa, a sastoji se od svih šest predavanja održanih u okviru kursa.

 

Ovaj webinar je namenjen svim profesionalcima iz domena kulture koji prepoznaju da im je potrebna dodatna edukacija kako bi uspešnije poslovali, odnosno preispitali i unapredili svoje strategije komunikacije sa publikom, kako po pitanju prezentacije svojih programa, tako i u smislu kontinuiranog podmlađivanja i pristupa novoj publici, ali i negovanja postojeće publike.

 

Kurs Razvoj publike održan je kroz četiri termina u novembru 2016. godine, u su-organizaciji Nove Iskre i Deska kreativna Evropa Srbija. Na otvoreni poziv javilo se preko 80 profesionalaca, a kurs je pohađalo oko 60 učesnika. Sva predavanja održana su na Kolarcu, koji je takođe jedan od partnera u projektu.

 

Cilj kursa bio je da unapredi praktična znanja i veštine predstavnika organizacija, institucija i pojedinaca koja su vezana za pitanja razvoja publike – najpre u smislu veština prezentovanja i korišćenja raznovrsnih alata za komunikaciju sa publikom, ali i kroz promišljanje strateškog pristupa komunikacije odreženog projekta. Projekat doprinosi jačanju kapaciteta i unapređenju rada organizacija i institutcija u kulturi, te profesionalizaciji zaposlenih u ustanovama kulture, kao i profesionalaca koji rade samostalno.

 

U okviru webinara predstavljeno je šest predavanja sa kursa koje su održali NanaRadenković (Nova Iskra), Relja DeretaSlobodan Jovanović (Coba&Associates), Neda Šorak (Sunny Digital), Ljiljana Ilić (CPN) i Aleksandra Ninković Tašić (izložba Pupin). Kroz ovaj webinar, edukativni resursi na temu razvoja publike biće stalno dostupni najširoj profesionalnmoj javnosti, kao vredan doprinos profesionalnom razvoju i edukaciji u polju kulture.

 

Sva predavanja u integralnom obliku na raspolaganju su na Vimeo profilu Nove Iskre - https://vimeo.com/novaiskra.

 

Nana Radenković - https://vimeo.com/205872852

Relja Dereta - https://vimeo.com/205878712

Slobodan Jovanović - https://vimeo.com/205879661

Ljiljana Ilić  - https://vimeo.com/205884245

Aleksandra Ninković Tašić - https://vimeo.com/205885361

Neda Šorak - https://vimeo.com/206228327

 

Razvoj publike je i jedna od centralnih tema programa Kreativna Evropa Evropske Unije, pa je samim tim bila logična saradnja sa Deskom kreativna Evropa Srbija, a projekat je realizovan uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Srbije.

 

http://novaiskra.com/

http://www.kreativnaevropa.rs/