RADNI STO “ISKRA” by Antipod

Radni sto "ISKRA" proizašao je iz jedinstvene saradnje između beogradskog dizajn studija ANTIPOD i domaćeg lidera u proizvodnji drvenih ploča i ploča vlaknatica, SIMPO ŠIK-a iz Kuršumlije, a koja se realizuje u okviru Nove Iskre, koja je u kompaniji Simpo Šik naišla na partnera sa kojim deli interesovanje, razumevanje i podršku nastojanjima da se putem primene inovativnih i kreativnih dizajn rešenja pokaže potencijal domaćih proizvođača, kao i značaj dizajna u konktestu konkurentnosti njihovih sadašnjih, ali i budućih proizvoda. Radni sto "ISKRA" upravo je namenjen radnom prostoru Nove Iskre, i čini njegov osnovni i ključni element – predstavljamo vam RADNI STO "ISKRA" beogradskog studija Antipod!

 

ISKRA je konstitutivni element ambijentalne celine Designers Lab-a, otvorenog prostora na površini od 260 m2 koji će koristiti 18 članova koji su izabrani putem konkursa. U pitanju je fleksibilni, modularni dizajn, koji korisnicima omogućava lako kombinovanje različitih formacija radnih površina u skladu sa različitim potrebama koje se mogu menjati  iz dana u dan - individualni rad, grupni rad, sastanak sa klijentom, gostujuća radionica, otvoreni dan, konsultacije i slično.

 

Zadatak je bio da forma i koncepcija stola odgovore na specifičan co-working prostor, mesto u kome se prožimaju individualni i kolektivni rad, rad na kompjuteru i manualne tehnike, rad na skiciranju koncepata, ali i izradi detaljnih tehničkih dokumentacija. Radni sto je osmišljen tako da može funkcionisati nezavisno, ali i u grupi od više elemenata. Paravani su modularni i montažno-demontažni. Izrađuju se u tri različite visine, kao i uz primenu žive kolor-palete. Svaki korisnik može menjati raspored paravana prema sopstvenim potrebama, u toku jednog dana, nedelje ili meseca, u skladu sa svojim trenutnim aktivnostima. Na taj način, otvoreni prostor Designers Lab-a postaje razigrani poligon raznobojnih ravni i površina, kao i zabavne igre otvorenog i zatvorenog čiji će tok diktirati sami korisnici, odnosno njihove radne potrebe. Na taj način, sam dizajn studija Antipod reflektuje metodologiju budućeg rada u okviru NI platforme, čiji je jedan od glavnih ciljeva da bude prilagođena svojim korisnicima, odnosno da je oni kreiraju i diktiraju njen razvoj koliko i sam menadžerski tim koji stoji iza projekta. Dizajn je bazičan, namenjen korisnicima Nove Iskre, mladim kreativcima koji za tim stolom počinju svoju profesionalnu karijeru. Njegovo prisustvo u prostoru zamišljeno je kao nenametljivo, kako bi ostavio prostora za autorizaciju i kastomizaciju od strane samog korisnika.

 

Radni sto ISKRA biće u potpunosti proizveden u okviru pogona Simpo Šika u Kuršumliji, u ograničenoj seriji od 24 komada. Neće se naći u serijskoj proizvodnji, s obzirom da je dizajniran za specifičnu upotrebu u okviru Desginer Lab radnog prostora Nove Iskre, a dizajn je od samog početka imao u vidu i širi arhitektonski koncept celokupnog NI prostora, čiji su autori arhitektonski studio Petokraka.

 

Dimenzije radne površine su 160 x 85 cm, dok će pored 18 stolova izrađenih u toj dimenziji biti proizvedeno i 6 stolova dimenzija 140 x 85 cm koji su namenjeni za kancelariju menadžment tima projekta, koja će takođe funkcionisati na co-working principu. Visina stola je 73 cm, a u okviru dizajna predviđen je i “kanal” koji će primiti suvišne elemente kao što su kablovi. Crvena kutija koja je postavljena u kanalu ima dvostruku funkciju – istovremeno prikriva strujne priključke i služi kao dodatna polica za crtaći pribor ili kancelarijske elemente. Istovremeno, radi se o prvom značajnom uvezivanju kreativnog i sektora proizvodnje u kontekstu NI projekta, koje na najbolji način demonstrira potencijal modela saradnje koje ova platforma želi da uspostavi sa brojnim partnerima širom Srbije, ali i iz inostranstva.

 

Proizvodnja radnog stola "ISKRA" na mikro nivou (ograničena serija za specifičnu funkciju) istovremeno demonstrira proces rada i saradnje između vodećih srpskih kompanija sa jedne, i vrhunskih domaćih autora iz domena dizajna i enterijera sa druge strane. Kako za kompaniju Simpo Šik tako i za tim Nove Iskre, ovo je bio svojevrstan test za sve ono što ih očekuje tokom dalje saradnje, kao i kroz zajedničke saradnje sa brojnim drugim kompanijama i kreativcima.