Saradnja beogradskih fakulteta i Nove Iskre

Tokom 2014. godine, Nova Iskra je ugostila studente sa nekoliko beogradskih fakulteta i viših škola posvećenih dizajnu i arhitekturi, kao i učenike završnih razreda srednjih umetničkih škola. Imajući u vidu da su programi Nove Iskre fokusirani na mlade profesionalce iz domena dizajna i kreativnih industrija, pre svega na one koji su na početku svojih profesionalnih karijera, ostvarivanje veza sa studentima i profesorima svih značajnih faklulteta i umetničkih škola iz ovog domena u Srbiji je od velike važnosti za ostvarivanje programskih ciljeva Nove Iskre.

 

Ovog proleća će se održavati nekoliko blok-časova koji će okupiti studente sa različtih fakulteta i srednjih umetničkih škola, a prvi je zakazan za početak aprila. Studenti i učenici će imati priliku da se upoznaju ne samo sa prostorom Nove Iskre, već i sa našim načinom rada, aktivnostima naše inovacione i edukativne platforme, kao i poljem dizan menadžmenta. Predavanja će prezentovati članovi tima Nove Iskre, a ona će biti organizovana četvrtkom, kada se održavaju i redovni edukativni programi Nove Iskre. Na taj način, studenti će biti u prilici da isprate dva predavanja koja vidimo kao važan doprinos njihovim van-nastavnim aktivnostima.

 

Ustanove sa kojima je planirana saradnja i razmena tokom 2015. godine su Fakultet primenjenih umetnosti, Škola za dizajn, Srednja umetnička škola Tehnoart, Šumarski fakultet, Srednja škola Drvo Art, Megatrend Univerzitet, Akademija lepih umetnosti, Fakultet dramskih umetnosti, Viša likovna škola strukovnih studija, Fakultet za medije i komunikacije, Arhitektonski fakultet, Beogradska politehnika i druge.