Zvanični početak European Creative Hubs Network projekta

Nova Iskra objavljuje zvanični start projekta European Creative Hubs Network (ECHN). ECHN razvija mrežu iskusnih nosioca kreativnih habova širom Evrope kojom nastoji da podrži opstanak i razvoj ekosistema kreativnih habova u Evropi.

 

U decembru 2015. godine, Evropska komisija je objavila rezultate pet odabranih projekata koji imaju za cilj razvoj mreža kreativnih habova i coworking prostora na evropskom kontinentu u narednim godinama. Projekti su fokusirani na kreiranje i pružanje podrške mreži prostora za profesionalce i preduzetnike u kulturnom i kreativnom sektoru, a Nova Iskra je jedan od partnera u okviru projekta, zajedno sa British Council-om kao nosiocem, kao i organizacijama Bios (Grčka), Factoria Cultural (Španija), Betahaus (Nemačka), European Business and Innovation Centre Network (Belgija) i Creative Edinbrugh (Škotska).

 

Projekat će tokom narednih godina težiti ka jačanju kreativnih habova na evropskom nivou, kroz jačanje transnacionalne i međusektorske saradnje. Jedan od ciljeva projekta je obezbeđivanje programa za doedukaciju i jačanje kapacitetamenadžera, kulturnih i kreativnih profesionalaca i preduzetnika. Pored ovih aktivnosti, biće održane i tri reprezentativne međunarodne konferencije posvećene habovima i razvojnim tendencijama u domenu kreativnih industrija, od kojih će prva biti održana upravo u Beogradu 22. i 23. septembra, dok će sledeće dve konferencije biti održane u Atini i Portu tokom 2017. godine.

 

Događaj povodom zvaničnog lansiranja ECHN projekta će se održati 5. aprila u Briselu, u kreativnom centru La Vallee. U poslepodnevnom programu učestvovaće svi partneri projekta, zainteresovane strane i bitni donosioci odluka iz administracije Evropske Unije, kao i predstavnici habova iz Belgije i Beneluksa. Glavni gost je Michel Magnier, direktor za kulturu i kreativnost pri Generalnom direktoratu za obrazovanje i kulturu Evropske komsije, zajedno sa Barbarom Stacher, direktorkom za ekonomsku politku  u domenu kulture pri GD EK. Pierre Pevee i Charles Armstrong, direktori habova La Vallee i The Trampetry, će predstaviti studije slučaja habova i inkubatora koje vode.